js处理字符串是否包含某个字符

//判断字符串中是否包含某个字符(.indexOf()不包含返回-1,包含返回0)

var lent = “t_text10”;

console.log(lent.indexOf(“t_text”));

 if (lent.indexOf(“t_text”) >= 0) {

}

欢迎分享本文,转载请保留出处:前端ABC » js处理字符串是否包含某个字符

赞 (0)
分享到:更多 ()

发表评论 0